Telugu  పారదర్శక ప్లాస్టిక్ షీట్లో పనిచేస్తున్న CO2 లేజర్ మార్కర్పారదర్శక ప్లాస్టిక్ షీట్లో పనిచేస్తున్న CO2 లేజర్ మార్కర్.
CO2 లేజర్ ఇంగ్రేవర్. కాని మెటల్ మీద CO2 మార్కింగ్ మెషిన్.

 

SHANGHAI FIXAL TOOLS CO.,LTD. 

Rm.202, Building 1, ChuanQiao Rd. No.1501, Shanghai, China

Tel: 86-21-58500843,58500913*8006  Mobile:0086-13661910455

Fax: 86-21-58501576

email: 1367846140@qq.com

http://www.fixal.net