Punjabi  ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, CO2 ਲੇਜ਼ਰ ਮਾਰਕਰਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, CO2 ਲੇਜ਼ਰ ਮਾਰਕਰ
CO2 ਲੇਜ਼ਰ ਉਂਗਰਵੇਰ ਗੈਰ-ਮੈਟਲ ਤੇ CO2 ਮਾਰਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ.

 

SHANGHAI FIXAL TOOLS CO.,LTD. 

Rm.202, Building 1, ChuanQiao Rd. No.1501, Shanghai, China

Tel: 86-21-58500843,58500913*8006  Mobile:0086-13661910455

Fax: 86-21-58501576

email: 1367846140@qq.com

http://www.fixal.net