Georgian  CO2 ლაზერი მარკერი, მუშაობს გამჭვირვალე პლასტიკური ფურცელიCO2 ლაზერი მარკერი, მუშაობს გამჭვირვალე პლასტიკური ფურცელი.
CO2 ლაზერი Engraver. CO2 მარკირების მანქანა არალითონის.

 

SHANGHAI FIXAL TOOLS CO.,LTD. 

Rm.202, Building 1, ChuanQiao Rd. No.1501, Shanghai, China

Tel: 86-21-58500843,58500913*8006  Mobile:0086-13661910455

Fax: 86-21-58501576

email: 1367846140@qq.com

http://www.fixal.net