Vietnamese  Máy đánh dấu CO2, đánh dấu trên kính trong suốtMáy đánh dấu CO2, đánh dấu trên kính trong suốt
CO2 Marking được sử dụng rộng rãi trong việc đánh dấu các vật liệu phi kim loại.

 

SHANGHAI FIXAL TOOLS CO.,LTD. 

Rm.202, Building 1, ChuanQiao Rd. No.1501, Shanghai, China

Tel: 86-21-58500843,58500913*8006  Mobile:0086-13661910455

Fax: 86-21-58501576

email: 1367846140@qq.com

http://www.fixal.net