Georgian  CO2 მარკირება მანქანა, მარკირება გამჭვირვალე მინისCO2 მარკირება მანქანა, მარკირება გამჭვირვალე მინის
CO2 მარკირება ფართოდ გამოიყენება არალეტალური მასალების მონიშვნისას.

 

SHANGHAI FIXAL TOOLS CO.,LTD. 

Rm.202, Building 1, ChuanQiao Rd. No.1501, Shanghai, China

Tel: 86-21-58500843,58500913*8006  Mobile:0086-13661910455

Fax: 86-21-58501576

email: 1367846140@qq.com

http://www.fixal.net