Amharic  CO2 ማርክ ማሽን, በወረቀት መነጽር ላይ ምልክት ማድረግCO2 ማርክ ማሽን, በወረቀት መነጽር ላይ ምልክት ማድረግ
CO2 ምልክት ማድረጊያ ከብረት ውጭ ያልሆኑ ቁሳቁሶችን በማስተዋወቅ በስፋት ጥቅም ላይ ይውላል.

 

SHANGHAI FIXAL TOOLS CO.,LTD. 

Rm.202, Building 1, ChuanQiao Rd. No.1501, Shanghai, China

Tel: 86-21-58500843,58500913*8006  Mobile:0086-13661910455

Fax: 86-21-58501576

email: 1367846140@qq.com

http://www.fixal.net