Vietnamese  Máy chấm pin trên sản phẩm xi lanhMáy chấm pin trên sản phẩm xi lanh.
Chúng tôi đã thông qua một thiết bị quay vòng trong làm như vậy.

 

SHANGHAI FIXAL TOOLS CO.,LTD. 

Rm.202, Building 1, ChuanQiao Rd. No.1501, Shanghai, China

Tel: 86-21-58500843,58500913*8006  Mobile:0086-13661910455

Fax: 86-21-58501576

email: 1367846140@qq.com

http://www.fixal.net