Georgian  Dot Pin Marking Machine on ცილინდრი პროდუქტიDot Pin Marking Machine on ცილინდრი პროდუქტი.
ჩვენ შევქმენით რევოლვის აპარატი.

 

SHANGHAI FIXAL TOOLS CO.,LTD. 

Rm.202, Building 1, ChuanQiao Rd. No.1501, Shanghai, China

Tel: 86-21-58500843,58500913*8006  Mobile:0086-13661910455

Fax: 86-21-58501576

email: 1367846140@qq.com

http://www.fixal.net