Tamil  10 வினாடிகளுக்குள், உலோகத்தில் டாட் பினைக் குறிப்பது10 வினாடிகளுக்குள், உலோகத்தில் டாட் பினைக் குறிப்பது.
டாட் முள் குறியிடுதல் ஆழமாகவும் நிரந்தரமாகவும், குறிப்பாக உலோகப் பகுதிகளிலும் அடங்கும்.

 

SHANGHAI FIXAL TOOLS CO.,LTD. 

Rm.202, Building 1, ChuanQiao Rd. No.1501, Shanghai, China

Tel: 86-21-58500843,58500913*8006  Mobile:0086-13661910455

Fax: 86-21-58501576

email: 1367846140@qq.com

http://www.fixal.net