Malayalam language  ഡോട്ട് പിൻ ലോഹത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു, 10 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽഡോട്ട് പിൻ ലോഹത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു, 10 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ.
ഡോട്ട് പിൻ അടയാളപ്പെടുത്തൽ ലോഹ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ആഴത്തിലുള്ളതും സ്ഥിരവുമായ അടയാളപ്പെടുത്തൽ നൽകുന്നു.

 

SHANGHAI FIXAL TOOLS CO.,LTD. 

Rm.202, Building 1, ChuanQiao Rd. No.1501, Shanghai, China

Tel: 86-21-58500843,58500913*8006  Mobile:0086-13661910455

Fax: 86-21-58501576

email: 1367846140@qq.com

http://www.fixal.net