Lao  Dot Pin Marking ເທິງໂລຫະ, ພາຍໃນ 10 ວິນາທີDot Pin Marking ເທິງໂລຫະ, ພາຍໃນ 10 ວິນາທີ.
ເຄື່ອງຫມາຍຈຸດຫມາຍເຖິງການສະຫຼຸບແລະເລິກເຊິ່ງ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບສ່ວນໂລຫະ.

 

SHANGHAI FIXAL TOOLS CO.,LTD. 

Rm.202, Building 1, ChuanQiao Rd. No.1501, Shanghai, China

Tel: 86-21-58500843,58500913*8006  Mobile:0086-13661910455

Fax: 86-21-58501576

email: 1367846140@qq.com

http://www.fixal.net