Georgian  Dot Pin ნიშნის ლითონის, 10 წამშიDot Pin ნიშნის ლითონის, 10 წამში.
Dot pin მარკირება უზრუნველყოფს ღრმა და მუდმივ მარკირებას, განსაკუთრებით ლითონის ნაწილებს.

 

SHANGHAI FIXAL TOOLS CO.,LTD. 

Rm.202, Building 1, ChuanQiao Rd. No.1501, Shanghai, China

Tel: 86-21-58500843,58500913*8006  Mobile:0086-13661910455

Fax: 86-21-58501576

email: 1367846140@qq.com

http://www.fixal.net