Armenian  Dot Pin- ը նշանավորվում է մետաղից, 10 վայրկյանի ընթացքում



Dot Pin- ը նշանավորվում է մետաղից, 10 վայրկյանի ընթացքում:
Dot pin marking- ը խոր եւ մշտական ​​նշում է տալիս, հատկապես մետաղական մասերի վրա:

 

SHANGHAI FIXAL TOOLS CO.,LTD. 

Rm.202, Building 1, ChuanQiao Rd. No.1501, Shanghai, China

Tel: 86-21-58500843,58500913*8006  Mobile:0086-13661910455

Fax: 86-21-58501576

email: 1367846140@qq.com

http://www.fixal.net