Vietnamese  Máy khắc Laser Fiber, đánh dấu bằng thiết bị quay vòngFiber Laser Engraver, đánh dấu bằng thiết bị quay vòng.
Khi bạn muốn đánh dấu các sản phẩm xi lanh như vòng bi, bạn có thể cần một thiết bị quay vòng.

 

SHANGHAI FIXAL TOOLS CO.,LTD. 

Rm.202, Building 1, ChuanQiao Rd. No.1501, Shanghai, China

Tel: 86-21-58500843,58500913*8006  Mobile:0086-13661910455

Fax: 86-21-58501576

email: 1367846140@qq.com

http://www.fixal.net