Kannada  ಫೈಬರ್ ಲೇಸರ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್, ಪೇಂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಫೈಬರ್ ಲೇಸರ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್, ಪೇಂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್.
ಫೈಬರ್ ಲೇಸರ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಗುರುತು ಯಂತ್ರವಾಗಿದೆ, ಇದು ಲೋಹ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

 

SHANGHAI FIXAL TOOLS CO.,LTD. 

Rm.202, Building 1, ChuanQiao Rd. No.1501, Shanghai, China

Tel: 86-21-58500843,58500913*8006  Mobile:0086-13661910455

Fax: 86-21-58501576

email: 1367846140@qq.com

http://www.fixal.net