Vietnamese  Giới thiệu công ty đánh dấu FIXALGiới thiệu công ty đánh dấu FIXAL.
Hãy liên hệ với chúng tôi để báo giá.

 

SHANGHAI FIXAL TOOLS CO.,LTD. 

Rm.202, Building 1, ChuanQiao Rd. No.1501, Shanghai, China

Tel: 86-21-58500843,58500913*8006  Mobile:0086-13661910455

Fax: 86-21-58501576

email: 1367846140@qq.com

http://www.fixal.net